Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Vetenskapsturism, biodiversitet och marin mat

Lecture

Hur kan man förena hållbar turism med hållbar hantering av marina resurser? I ett nytt projekt studeras hur vetenskapsturism i havsmiljöer kan locka till upplevelser med bland annat nya marina matprodukter. Vad finns det för råvaror från havet som inte används idag som kan nyttjas hållbart? Lyssna på två forskare som berättar om turism, marina vetenskaper och de globala målen för hållbar utveckling.

FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers om målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå dem. Vid varje föreläsning berättar två forskare om två av målen och hur de är sammankopplade. Nu är det dags för två delmål som handlar om hållbar turism respektive hållbar hantering av marina resurser.

Maria Bodin är projektledare för Scary Seafood, ett projekt som vill ta vara på outnyttjade marina resurser i våra kustvatten och skapa annorlunda matupplevelser. Det kan handla om djur och alger som är vanliga men som saknar ekonomiskt värde idag. Det kan vara bifångster som inte landas eftersom det inte finns någon efterfrågan. Det kan också handla om biprodukter från fiskberedningsindustrin.
Hur kan man använda råvaror som knöltång, hjärtmussla och havets revbensspjäll? Hur får man tag på dem? Hur tillagar man dem? Och hur kan det bli ekologiskt hållbart?
Läs mer om Scary seafood.

Maria Persson forskar inom projektet "Kunskapsturism som attraktion och resurs", som leds av Centrum för turism vid Göteborgs universitet. Syftet är att utforska, etablera samt visa på potentialen för kunskapsturism och Science tourism. Projektet samlar forskare inom olika ämneskompetenser och sker i samverkan med besöksnäring, offentlig sektor och civilsamhälle. De flesta partner har koppling till den maritima sektorn och i projektet ingår bland andra Sotenäs Symbioscentrum, Göteborgs universitets forskningsstationer på Tjärnö och Kristineberg, Uddevalla kommun, Vitlycke museum och Statens fastighetsverk.

Lecturer: Maria Persson, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

Maria Bodin, Institutionen för marina vetenskaper

Date: 9/30/2020

Time: 6:00 PM - 7:30 PM

Categories: Sustainable development

Organizer: Göteborgs centrum för hållbar utveckling & Ekocentrum

Location: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44

Contact person: Mikael Östblom

Page Manager: Annika Wall|Last update: 6/30/2015
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?