Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se
  • Integrerad förvaltning av kustområden

Integrerad förvaltning av kustområden

Kustekosystemen världen över hotas alltmer av intensiva påfrestningar från mänsklig verksamhet av olika slag. En växande befolkning och intensifierad användning av naturresurser leder till ständigt ökande halter av näringsämnen, kemiska föroreningar, försämrade livsmiljöer, radikala förändringar i näringsväven och förlust av biologisk mångfald.

Förutom påverkan på kustekosystemens struktur och funktion har dessa påfrestningar också en stor inverkan på ekosystemtjänsterna, vilket i slutändan hotar de mänskliga samhällenas välfärd.

Vi studerar på en grundläggande nivå de viktigaste fysiska och biogeokemiska processerna i vattenpelaren och sedimenten. Detta omfattar studier av förhistoriska, historiska och potentiella framtida förändringar i den marina miljön, blandningsprocesser, transportmekanismer, interaktion mellan land och hav, kemiska och biologiska förändringar i vattenpelaren, ämnesflöden mellan sediment och vatten samt sediment som ett arkiv där man kan spåra mänsklig påverkan och klimatförändringar. Vi studerar också den biologiska mångfalden och ekologiska samspel i bentiska och pelagiska habitat vid kusten. Detta innebär observationer, experiment och modellering av variationer i tid och rum av den ekologiska sammansättningen i förhållande till naturliga miljögradienter, utvärdering av biologiska reaktioner på kemiska och fysikaliska störningar orsakade av mänsklig verksamhet på gen-, populations-, art- och habitatnivå samt och analyser av styrkan och betydelsen av ekologiska samspel mellan olika arter av djur och växter. Slutligen ger forskningen om skydd av vårt kulturarv grundläggande insikter i de faktorer som påverkar skeppsvrak och andra lämningar i kustmiljöer.

Vårt mål är att använda resultaten för att bidra till utvecklingen av marin fysisk planering och en hållbar förvaltning av kustområdena i Sverige och på andra håll. Detta kräver ett antal tekniska hjälpmedel, som observatorier, bojar och undervattensfarkoster för högupplösta mätningar, övervakning och kartläggning av bentiska habitat med hjälp av prognosmodeller, och genetiska markörer för att övervaka den biologiska mångfalden. Vi arbetar även med att utveckla sammankopplade oceanografiska/ekologiska modeller som använder sig av dataassimilering för att bedöma kustvattnets tillstånd mer exakt än vad som kan åstadkommas med hjälp av enbart traditionell övervakning och modellering. Andra viktiga bidrag till förvaltningsprocessen omfattar utveckling och testning av metoder för att minska effekterna av övergödning, syresättning av syrefattiga bottenvatten och återställande av sjögräshabitat samt hantering av invasiva arter – åtgärder som ofta genomförs i samarbete med regionala och nationella myndigheter. Sammantaget ligger denna forskning till grund för en stark vetenskaplig insats för att hantera olika aspekter av förvaltningen av kustområden och den fysiska planeringen i marina sammanhang.

Sidansvarig: Annika Wall|Sidan uppdaterades: 2018-05-03
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?